Kindcentrum

K’nijntje & Zippies is gehuisvest in R.K. Basisschool De Achtbaan. Deze locatie biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

 

Er is op deze locatie dus een kinderdagverblijf, een peutergroep, voor- én naschoolse opvang en een school onder één dak. Voor uw kind en uzelf is dit fijn: alles in één vertrouwde omgeving. De voorschoolse opvang is alleen mogelijk bij voldoende aanmeldingen.

 

Verschillende activiteiten worden samen met de school gedaan. Zo lezen de leerlingen uit de bovenbouw voor in de peutergroep. Tweemaal per week is er een wisselmoment met de peuters en kleuters. Jonge kleuters gaan bij de peuters meespelen en de oudere peuters komen meedraaien in de kleutergroep. Ook nemen zij deel aan de gymles van de kleutergroep. Zo kunnen ze alvast wennen aan de overstap naar de basisschool.

 

De feesten en activiteiten zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen worden op deze locatie gezamenlijk gevierd.

IKC de Achtbaan Soest