ZORG

Ondersteuning leerling en leerkracht

We streven ernaar dat kinderen zich naar eigen tempo en mogelijkheden ontwikkelen. We zullen een kind zo veel mogelijk benaderen vanuit zijn/haar ontwikkeling.

 

–  We hanteren de uitgangspunten van HGW (handelingsgericht werken);

–  Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte(n) van een leerling?

 

Wat is er nodig om aan deze specifieke onderwijs- ondersteuningsbehoefte(n) te voldoen?

 

We werken met groepsplannen. Voor ieder vak is er per groep een groepsplan opgesteld, waarin elke aanpak verder is uitgewerkt. Deze kan per periode verschillen.

We hebben 4 periodes van 10 schoolweken. Na elke periode wordt er gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de groep/leerkracht/leerlingen. Met de leerkracht, IB en RT wordt dan besproken of er nog behoefte is aan extra ondersteuning binnen of buiten de groep.

STUUR MIJ EEN BERICHT

Document: Omgaan met verschillen; hoe regelen wij de zorg op school.