VISIE

LEREN DOE JE VAN ELKAAR EN MET ELKAAR

Op De Achtbaan hanteren we het motto:  Leren doe je van en met elkaar.

Samen leven, samen ontwikkelen

Op De Achtbaan vinden we een veilige en prettige sfeer erg belangrijk. Dat betekent dat we elkaar respecteren, vertrouwen en voor elkaar zorgen. Duidelijke regels en afspraken horen daarbij. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Vreedzame School’.

Stevige basis

Op De Achtbaan krijgen de leerlingen een stevige basis mee voor hun verdere leven. Dit doen we o.a. door veel aandacht te besteden aan de basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen).

Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het niveau van het kind.

Samen staan we sterk:

kinderen

Op De Achtbaan leren de kinderen van én met elkaar. Zij leren elkaar aan te moedigen, elkaar te helpen en zich verantwoordelijk te voelen. Door dagelijks te werken in kleine groepjes leren ze gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.

Ze mogen meedenken over de manier waarop ze het beste leren.

ouders

Op De Achtbaan wordt elke dag gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Dat doen wij niet alleen, maar samen met u. Door onze krachten te bundelen, kunnen we het beste uit het kind halen. Vertrouwen in elkaar hebben is hierbij essentieel. Daarnaast streven we naar een hoge betrokkenheid van ouders en hechten we tevens veel waarde aan uw inbreng voor de school in het algemeen.

Aandacht voor verschillen

Ieder kind is uniek. Op De Achtbaan is er dan ook aandacht voor iedereen. Met ons onderwijs spelen we in op de mogelijkheden van ieder kind, en bieden ondersteuning als zich belemmeringen voordoen.

Talentontwikkeling

Op De Achtbaan krijgen kinderen alle ruimte om hun (creatieve) talenten te ontwikkelen.

Dit gebeurt vaak op een speelse manier. Zo stimuleren we leerlingen om nieuwsgierig te zijn en op zoek te gaan naar oplossingen.

Vieringen

Momenten zoals Kerst, Pasen en maandvieringen worden samen gevierd. Met elkaar zorgen we voor een gezellige en open sfeer, waar alle ouders en kinderen welkom zijn. Leerlingen krijgen tijdens vieringen de kans om hun creatieve talenten te ontplooien en te delen met de rest van de school.

Katholiek

Wij zijn een katholieke school waar iedereen welkom is, ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond. Onze katholieke identiteit betekent dat we aandacht en respect hebben voor de mensen om ons heen. Ook luisteren we naar bijbelverhalen en gaan hierover met elkaar in gesprek.

Integraal Kind Centrum

De Achtbaan is een Integraal Kind Centrum (IKC). Dit betekent dat het kind in de vertrouwdheid en veiligheid van één gebouw bij ons terecht kan voor onderwijs en opvang. De meerwaarde van het IKC is dat wij de pedagogische aanpak van het kind, van 0 tot 12 jaar, zonder onderbreking kunnen voortzetten. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen.