Omgaan met de maatregelen en afspraken

Aangezien ouders nu niet het schoolgebouw in te kunnen, willen wij u een beeld geven van hoe wij de maatregelen hebben vormgegeven.

Een kleine impressie van de kleine aanpassingen in ons gebouw. We hebben ervoor gekozen om het voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten. Zodat de school een herkenbare, prettige plek blijft.

Om iedereen in de school te herinneren aan de maatregelen en afspraken, hangen er door de school overal dezelfde pictogrammen. Daarnaast is er in de groepen door middel van tape een zone aangegeven waarin kinderen niet mogen komen. Zo kunnen we de 1,5 meter afstand tussen kinderen en leerkrachten in acht nemen.