INFO WEBSITES

LINKS

Graag delen wij de volgende websites met u:

Willibrord Parochie:

Meer informatie over de RK kerk in Soest

SWV De Eem:

Informatiepunt voor Passend Onderwijs voor ouders.

Bij dit informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in deze regio.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden mee gezocht naar een oplossing door:

– objectieve informatie te geven

– mee te denken

– naar de juiste personen of instanties te verwijzen

 

Het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders is telefonisch bereikbaar op 033-7601191

maandagmiddag van: 13.30-16.00 uur

donderdagochtend van: 9.00-12.00 uur

Verder kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail: info@swvdeeem.nl

Gemeente Soest:

Site met informatie over de gemeente Soest.

Leerplicht Soest:

Site met informatie over de leerplicht in Soest.

Tevens vindt u hier informatie over bijzonder verlof.

Door middel van dit formulier kunt u bij de directie verlof aanvragen. 

BSO Soest:

Mogelijkheden van de buitenschoolse opvang in Soest.

Stichting Balans:

De welzijnsorganisatie van Soest en Soesterberg.

GGD:

De Gewestelijke Gezonheidsdienst Eemland