MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

FORMATIEPLAN, TAAKBELEID, VAKANTIEREGELING ENZ

PERSONEELSGELEDING

Sanne Bos

Sanne Bos

Carienne van den Berg te Brake

Carienne van den Berg te Brake

Desiree Geskus Rozeboom

Desiree Geskus Rozeboom

OUDERGELEDING

Marcel Strijbis

Marcel Strijbis

Arjan van der Wal

Arjan van der Wal

Susanne Grift-Klabbers

Susanne Grift-Klabbers

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In de wet is bepaald dat ouders en leerkrachten inspraak hebben bij de inhoud en de vormgeving van het onderwijs op de school. In de Medezeggenschapsraad zitten gekozen vertegenwoordigers van beide geledingen. De ouders worden gekozen door alle ouders van de school. Tijdens de vergaderingen treedt de directeur op als vertegenwoordiger namens het Bestuur. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld en vastgelegd in een reglement.

In de praktijk wordt bijvoorbeeld gesproken over zaken als: formatieplan, taakbeleid, vakantieregeling, en begroting van de school.
De MR mag ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die het zelf van belang vindt.
Voorzover het om zaken gaat die voor alle scholen onder haar bestuur staan heeft de MR bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De MR doet regelmatig verslag van haar bijeenkomsten aan het team, de ouders en de Oudercommissie.

BERICHT AAN DE MR

Uw naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht