School dicht

Dit bericht is ook via de mail verstuurd, wegens overbelasting is dit echter nog niet bij iedereen binnen gekomen.

 

Beste ouders en/of verzorgers,

 

Zoals u ongetwijfeld in het nieuws heeft gehoord zijn alle scholen de komende 3 weken dicht.
In de bijlage bericht onze algemeen directeur a.i. u hierover.

 

Morgen ga ik samen met de collega’s die kunnen werken alles in staat stellen om de kinderen zo snel mogelijk
via de digitale weg onderwijs te kunnen bieden. U hoort binnen korte termijn van ons: ws. al dinsdag.

 

Mocht u werkzaam zijn in een vitaal beroep en morgen c.q. de komende tijd geen opvang van uw kind (-eren)
kunnen organiseren dan hoor ik dit graag z.s.m. van u. U kunt dit het beste laten weten via het mailadres:
de-achtbaan@de-achtbaan.nl

 

 

Met vriendelijke groet,
Patricia Hortensius.

 

 

15.03.2020 Brief ouders Coronavirus -scholen dicht