PRAKTISCHE INFORMATIE

Schoolinformatie 2020-2021

Hier vindt u de praktische zaken voor het het schooljaar 2020-2021.

 

De praktische zaken zijn gericht op het dagelijks reilen en zeilen van de school. Denk hierbij aan schooltijden, projecten, ouderbijdrage en studiedagen.

 

Tevens vindt u in dit document de jaarkalender.

 

In de jaarplanning vindt u per maand een overzicht van de activiteiten. Deze worden ook in de agenda op de website geplaatst. Deze agenda kunt u koppelen aan uw eigen digitale agenda.