PRAKTISCHE INFORMATIE

Schoolinformatie 2019-2020

Hier vindt u de praktische zaken voor het het schooljaar 2019-2020.

De praktische zaken zijn gericht op het dagelijks reilen en zeilen van de school. Denk hierbij aan schooltijden, projecten, ouderbijdrage en studiedagen.

Tevens vindt u in dit document de jaarkalender.

In de jaarplanning vindt u per maand een overzicht van de activiteiten. Deze worden ook in de agenda op de website geplaatst. Deze agenda kunt u koppelen aan uw eigen digitale agenda.